We willen graag cookies plaatsen op uw computer zodat onze website beter werkt. Wilt u meer weten over cookies, klik dan hier.

Leden club van 100

1   Visser Veehandel Oudemirdum 0514-571471  
2   Fam Sj.Tiemersma Oudemirdum
3   Fam v/d Veen Oudemirdum www.campingdebosrand.com
4   Bandstra financieel advies www.bandstrafincieeladvies.nl
5   Handelsonderneming Munniksma Koudum www.munniksmabv.nl
6   Solliq Agra www.solliqagra.com
7   Bouw en Onderhouds bedrijf Halbe Hielkema Nijemirdum www.halbehielkema.nl
8  Buma Handel Nijemirdum www.buma.com
9  Vrino Transport Sondel www.vrino.nl
10 S de Kroon techniek Oudemirdum
11 BK Haarsma dienstverlening Oudemirdum
12 Hamstra oudijzerhandel Balk www.hamstraijzerenmetalen.nl       0622955571
13 Agrarische dienstverlening Draaijer Wijckel
14 M.de Groot olie  Staveren www.mdegroot-olie.com
15 Agriland assurantieadvies Leeuwarden www.agrilandassurantieadvies.nl
16 De Boer financieel en fiscaal Bakhuizen
17 Installatietechniek Bekkema Warns www.bekkema.nl 
18 Sietse Voolstra dienstverlening
19 Jaring Visser Agro Techniek Wijckel www.jaringvisser-agrotechniek.nl
20 Wouter Bandstra Tuintotaal www.wbtuintotaal.nl
21 Schotanus betonafwerking Hemelum www.schotanusbetonafwerking.nl
22 Komelkerij Kroondijk Witmarsum
23 Timmer en montagebedrijf F. Hylkema Oudemirdum         www.finsterfriesland.nl
24 Handelsonderneming Michiel Samplonius Koudum www.HOMSKoudum.nl
25 Broekens Elahuizen www.broekens.nl
26 Joost Visser  www.joostvisser.nl
27 Reparatiebedrijf Jan Feenstra Warns
28 Klus en onderhoudsbedrijf klussmink. www.klussmink.nl
29 Fam. Osinga
30 Garagebedrijf Hendriks www.garagebedrijfhendriks.nl
31 Performance 24 Jens Schilstra Nijemirdum
32 Wijnand de Jong dienstverlening
33 Gaasterland Solar
34 DAP van Waard tot Klif www.vanwaardtotklif.nl
35 Hege gerzen www.hegegerzen.nl
36 Loonbedrijf en Kraanverhuur M de Vries Hemelum www.loonbedrijfmdevries.nl
37 Fam Minne Andela
38 Epke Werkman dienstverlening
39 Van der Wal Fourage It Heidenskip
40 Vreugdenhil Dairy Foods www.vreugdenhildairyfoods.nl
41 Agrovoird Lemmer
42 Eelco van der Veen Dienstverlening
43 Hoveniersbedrijf Tinus Muizelaar Oudemirdum www.muizelaarhoveniers.nl
44 Mathijs Pietersma Sondel
45 Jan-Durk Bruinsma Oudemirdum
46 SH de Jong Timmer en onderhoudsbedrijf Oudemirdum
47 B&O Bandenservice Bolsward
48 Timmerbedrijf Roks Overberg www.timmerbedrijfroks.nl