2.2500-3500 std

  Naam Woonplaats Merk en Type Betaald
 Peter de Jong  't Zand  Ford 4600  x
 Joep Engel  Oudekarsel  Deutz 5206
3  Douwe Stellingwerf  Nijemirdum  Leyland 285
 Franciska Talens  Nijetrije  IHC 824  
5  Sjoerd de Vries  Katlijk  Leyland 272
6  Wesley Melman   Amsterdam  Same Saturno 80
7  Maaike Langeraap  Oudega  Fordson Power Major
8  Gert Visser  Nijmirdum  IHC 744

9  Chris de Jong  Haskerdyken  IH 724
10  Willem Pander  Gorredijk  Deutz 8006
11  Arnout Bouma  Oudemirdum  Farmall bmd
12  Hendrik ter Schuur  Oudehorne  John Deere 2120
13   Lijckle ter Schuur  Oudehorne  John Deere 2130
14  Sietze Durkstra  De Knipe  David Brown 1412
15  Remco van Gosliga Ypecolsga   Fendt 305 ls
16  Willemien Brinkhoff  De Knipe  Belarus 800      x
17  Sjoerd de Bos  De Knipe  Leyland 282
18   Atze de Wijk  Boelenslaan   International 946  
19  Idske Haarsma  Oudemirdum  Ford 4000  x
20   Klaas v.d Wal  't Heidenskip  John Deere 2250  x
21  Bas v.d. Koot  Nijemirdum  Fiat 850        x
22