Home > Leden club van 100
 
 
 
 
 

Leden club van 100

1   Fam.Jaarsma Kippenburg/Harich http://www.gaasterlandexpress.nl
2   Visser Veehandel Oudemirdum 0514-571471  
3   Fam Sj.Tiemersma Oudemirdum
4   Fam v/d Veen Oudemirdum http://www.campingdebosrand.com
5   Minne Andela Oudemirdum
6   Supermarkt Lekker Makkelijk Oudemirdum http://www.supermarktoudemirdum.nl
7   Schilstra Meganisatie en Constructie Hemelum http://www.tjschilstra.nl
8   Jan Bakker Oldebroek  http://www.janbakker.nl
9   Bouw en Onderhouds bedrijf Halbe Hielkema Nijemirdum http://www.halbehielkema.nl
10 Buma Handel Nijemirdum http://www.buma.com
11 Vrino Transport Sondel / Scharsterbrug http://www.vrinotransport.blogspot.nl
12 Brammer Friesland Joure www.brammer.nl
13 Electroservice Bruinsma Wilhelminastaat Balk 0651679380
14 Autocentrum Zuiderbaan Balk www.autotrack.nl
15 Joost Visser infra  Heerenveen www.joostvisser.nl
16 Hamstra oudijzerhandel Balk www.hamstraijzerenmetalen.nl 0622955571
17 J.J. v.d. Wal It Heidenskip is te vinden op Facebook en Instagram
18 Jelmer Reitsma Loonbedrijf 0625218389
19 M.de Groot olie  Staveren www.mdegroot-olie.com
20 Agriland assurantieadvies Leeuwarden www.agrilandassurantieadvies.nl
21 Peter de Jong auto's Oudemirdum www.dejongautos.net
22 Installatietechniek Bekkema Warns www.bekkema.nl 
23 Rindert Kroondijk Komelkerij  Hichtum Mts. Kroondijk en zn.
24 Jaring Visser Agro Techniek Wijckel www.jaringvisser-agrotechniek.nl
25 Feedtuber Nijemirdum www.feedtuber.com
26 Schotanus betonafwerking Hemelum www.schotanusbetonafwerking.nl
27 Joop Altenburg Agrarische diensverlening Oudemirdum 06-10290749
28 Timmer en montagebedrijf F. Hylkema Oudemirdum www.finsterfriesland.nl
29 Handelsonderneming Michiel Samplonius Koudum www.HOMSKoudum.nl
30 Broekens Elahuizen www.broekens.nl
 
 
 
 
 
 
 
Trekkertrek Oudemirdum